Pragniemy tworzyć realną wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową w oparciu o ludzi i dla ludzi.

CEE H1 2022 investment market report

Result of collaboration between AY offices in Czechia, Hungary, Poland and Romania

Read more

Hero Image

Real Estate Market Reports

The information you need to make the best commercial real estate decisions. Leverage our expert insights to your business benefit via the Avison Young Market Reports.

View CRE Market Reports
Hero Image

Przeczytaj ostatnie wiadomości na temat naszych działań

Zorganizowani wokół możliwości
Avison Young jest międzynarodową firmą doradczą nastawioną przede wszystkim na potrzeby klientów i wspieranie ich możliwości rozwoju.
Inteligentna współpraca

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pomaga nam szybko zorientować się, jakie możliwości stoją przed naszymi klientami i jak im pomóc, aby je wykorzystać. Przede wszystkim, koncentrujemy się na działaniach długofalowych.

Korzyści z wiedzy

Nasz zespół ekspertów nie tylko posiada dane ale również ma szerokie rozeznanie rynkowe, na którym możesz polegać, podejmując ważne decyzje związane z Twoją działalnością.

Pozytywny wpływ

Zgodnie z naszym mottem „Powered by People”, staramy się działać w taki sposób, aby wywierać pozytywny wpływ na naszych klientów, najbliższe otoczenie oraz naszych pracowników.